Legalisaties op post

In een Omzendmail van 12 augustus 2020 laat de FOD Buitenlandse Zaken weten dat in het najaar van 2020 de Belgische beroepsconsulaire posten de mogelijkheid zullen hebben om digitale legalisaties af te leveren. Deze digitale legalisaties kunnen via de site http://legalweb.diplomatie.be worden geconsulteerd en gedownload.

Papieren legalisaties zullen nog voor onbepaalde tijd verder worden afgegeven door de consulaire posten, ook deze kunnen op dezelfde site worden gecontroleerd.

De elektronische legalisaties zullen ondertekend worden, op een beveiligde wijze, door middel van een certificaat op naam van de FOD Buitenlandse Zaken. De scan van de handgeschreven handtekening van het hoofd van de consulaire post verschijnt eveneens op het beeld van de digitale legalisatie.

Alle vragen kunnen via mail gesteld worden.