Stopzetten token

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie informeert over de stopzetting van de activatie van het ‘token’ als digitale sleutel voor toegang tot de onlinediensten van de overheid vanaf 25 september 2020.

Vele lokale besturen treden op als Lokaal Registratiekantoor (LRA) dat burgers (buitenlanders, Belgen zonder actieve eID, …) ondersteunt bij de activatie van een digitale sleutel naar keuze.

Wat verandert er precies?
- Vanaf 25 september 2020 is het niet meer mogelijk voor een burger om een nieuw token te activeren. Merk op: de tokens die geactiveerd werden vóór deze datum blijven tot nader bericht nog steeds bruikbaar.
- De huidige procedure waarmee u als Lokaal Registratiekantoor burgers identificeert, en hen een activatiecode op papier en een activatielink via email bezorgt, blijft ongewijzigd. Wij verzoeken u daarnaast wel dat u de burgers vanaf 25/09/2020 informeert dat zij geen token meer kunnen activeren voor toegang tot de onlinediensten van de overheid.
- Als beste alternatief voor het token stellen wij voor dat de burger de digitale sleutel ‘beveiligingscode via email’ activeert. Deze sleutel is gebruiksvriendelijk, veilig en snel. Maar, dit blijft de vrije keuze van de burger, hij kan er ook voor opteren om een van de andere beschikbare digitale sleutels te activeren.
Om zich aan te melden op een onlinedienst van de overheid via de digitale sleutel ‘beveiligingscode via email’, geeft de burger eerst zijn gebruikersnaam en wachtwoord in. Hij ontvangt daarna in zijn persoonlijke mailbox een unieke en eenmalige beveiligingscode. Door deze code in te geven, krijgt hij toegang tot de onlinedienst die hij wenst te gebruiken.

De burgers die al beschikken over een token kunnen deze tot nader bericht blijven gebruiken, maar ook hen raden we aan over te schakelen naar andere beschikbare digitale sleutels.

Alle info over de activatie en het gebruik van de digitale sleutel ‘beveiligingscode via email’ vindt u hier.

Indien u als Lokaal Registratiekantoor zelf documentatie aangemaakt hebt over de activatie van digitale sleutels, verzoeken wij u om deze aan te passen (-> verwijderen info over activatie ‘token’).

Mocht u nog verdere vragen hierover hebben of meer info wensen, dan kunt terecht bij de Service Desk van FOD BOSA.