Voortgang project nieuwe eID

In januari 2020 startte in Lokeren als eerste van 26 pilootgemeenten met de uitreiking van de nieuwe eID met vingerafdrukken. De laatste pilootgemeenten schakelen binnenkort om. Vooraleer alle andere Belgische gemeenten kunnen starten moeten er aanpassingen worden uitgevoerd op de BELPIC-werkstations aan de loketten.

Er zijn in de gemeente ook testen nodig met een specimenkaart, waarvan in de loop van de komende weken één of meerdere exemplaren worden verstuurd via Zetes. Deze specimenkaart bevat dezelfde veiligheidselementen en personalisatiegegevens als een authentieke eID met vingerafdrukken. Daarom worden de gemeenten verzocht ook voor deze kaart de geldende veiligheidsmaatregelen inzake het bewaren van identiteitsdocumenten te respecteren.

Meer informatie in de Omzendbrief van 14 september 2020 en de gecoördineerde algemene onderrichtingen betreffende de Belgische elektronische identiteitskaarten (eID) van de FOD Binnenlandse Zaken.