Stopzetting fonetische opvragingen

Het Rijksregister laat in een nota van 8 oktober 2020 weten dat de toepassing van de fonetische opvragingen op basis van naam, voornaam en eventueel geboortedatum definitief stopgezet wordt vanaf 1 februari 2021. Dit om een ongeoorloofde raadpleging van dossiers die niet het voorwerp uitmaakten van de ondervraging te vermijden.