Automatische annulering van de identiteitskaart van overledenen

Vanaf 27 oktober 2020 wordt bij het opmaken van de overlijdensakte in de DABS niet alleen het Rijksregister automatisch bijgewerkt met het overlijden in het IT150, maar zal voortaan ook de annulering van de identiteitskaart en de intrekking van de certificaten ervan gelijktijdig worden uitgevoerd.

De gemeente waar het overlijden werd aangegeven vraagt de kaart terug te geven met het oog op de vernietiging ervan. Wanneer er geen kaart wordt teruggegeven, wordt dat gemeld aan de gemeente van de verblijfplaats.

Wanneer het overlijden zich in een andere gemeente heeft voorgedaan dan in de gemeente van de verblijfplaats, wordt deze laatste verwittigd met een PUBEXI-bericht.

Het Rijksregister zal het "residu" van de niet-geannuleerde identiteitskaarten van personen die sinds meer dan een maand overleden zijn automatisch annuleren.

Meer info in deze nota van het Rijksregister.