Geboorteakte geen vereiste afsluiten wettelijke samenwoning

In een arrest van 1 oktober 2020 stelt het Grondwettelijk Hof dat het voorleggen van de geboorteakte geen verplichting is om een verklaring van wettelijke samenwoning af te sluiten.

De wetgeving inzake de verklaring van wettelijke samenwoning vereist niet dat er een geboorteakte wordt voorgelegd. Er hoeft dus ook niet te worden voorzien in een mogelijkheid tot vervanging ervan (in de concrete zaak door een akte van bekendheid). De betrokkene kan door de ambtenaar van burgerlijke stand niet worden verplicht om een geboorteakte voor te leggen als hij deze niet kan bekomen.

Om een wettelijke samenwoning te kunnen aangaan, moeten de betrokkenen slechts aan twee grondvoorwaarden voldoen:
- de betrokkenen moeten ongehuwd zijn en ongebonden door een andere wettelijke samenwoning
- de betrokkenen moeten bekwaam zijn om contracten aan te gaan.
Het is nergens bepaald dat enkel een geboorteakte zou kunnen staven dat aan de wettelijke voorwaarden voor het aangaan van een wettelijke samenwoning is voldaan.