Praktische richtlijnen adoptie

Binnen het Beheerscomité DABS werd een nota geschreven met praktische richtlijnen voor de verwerking van adopties in de DABS en het Rijksregister.

Het doel van deze richtlijnen is om de rol van gemeenten bij de verwerking van nationale en buitenlandse adopties kort toe te lichten en door middel van voorbeelden te verduidelijken. De eerste versie van deze nota werd reeds voorgesteld op de VLAVABBS-infosessies in september 2020.

De richtlijnen stellen de gemeenten die sinds de inwerkingtreding van de DABS adopties hebben verwerkt, ook in staat om na te gaan of de akten correct zijn opgesteld en, indien nodig, de akten te corrigeren overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van het burgerlijk wetboek via de procedure van de gewijzigde akte op basis van de materiële vergissing.

Opmerkingen bij de inhoud van de nota zijn welkom bij Steve Heylen.