Afschaffing beëdigd geneesheer bij crematie vanaf 6 november 2020

In het Staatsblad van 5 november 2020 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De inwerkingtreding is voorzien de dag na publicatie, dus 6 november 2020.

Omdat er ook nu een toenemend aantal overlijdens wordt waargenomen ten gevolge van de coronacrisis, wordt opnieuw een afwijkingsregeling ingevoerd voor de beëdigd geneesheer bij crematie en het lijkenvervoer. Concreet betekent dit het volgende:

  • bij crematie valt het verplichte tweede advies van de geneesheer weg als:

het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest
OF het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus

  • meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten kunnen gezamenlijk vervoerd worden.

Deze afwijkingen zullen van kracht blijven tot en met 30 april 2021.

De lijsten van officiële erkende ziekenhuizen en woonzorgcentra vind je op de website van Zorg en Gezondheid:
- woonzorgcentra
- algemene ziekenhuizen
- revalidatieziekenhuizen
- psychiatrische ziekenhuizen.