Middagen van het Recht

Naar jaarlijkse traditie organiseert de FOD Justitie een reeks Middagen van het Recht voor een breed publiek van geïnteresseerden. Deze editie komen ouderverstoting (23/10), de bekendmaking van rechterlijke beslissingen (4/12)), orgaanhandel (19/3) en het geslacht in de geboorteakte (7/5) aan bod.

De eerstvolgende middag van het recht op vrijdag 4 december 2020 is gewijd aan de bekendmaking van rechterlijke beslissingen, een onderwerp dat zeker een raakvlak heeft met de wereld van de burgerlijke stand. Het thema luidt “Justice must not only be done, it must also be seen online – Over de bekendmaking van rechterlijke beslissingen en de anonimisering of pseudonimisering ervan”. Deze lezing is in het Frans. Gelet op de actuele gezondheidstoestand, zal deze middag online plaatsvinden van 12u30 tot 14u. Inschrijven is verplicht via deze link.