Omzetting straatcodes

Het Rijksregister laat weten op 5 december 2020 over te gaan tot de eerstvolgende omzetting van straatcodes van de openbare wegen. Eventuele voorstellen tot omzetting van straatcodes moeten uiterlijk 20 november 2020 worden ingediend. Zie de nota als bijlage.