Openingsuren Rijksregister

In een nota van 4 november 2020 laat het Rijksregister weten te werken aan een gefaseerde uitbreiding van de openingsuren van het Rijksregister. Het doel is begin 2021 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (24/7) beschikbaar te zijn voor de bijwerking van de gegevens en de ondervraging van de dossiers.

In een eerste fase (nacht van maandag 16 op 17 november) worden de automatische uitvoeringen aangepast voor de aanmaak van alle Pubexi-berichten, de aanmaak van de gele en groene fiches voor de opvangcentra, de mutatiebestanden en de extractiebestanden. Voortaan zullen deze werkzaamheden iedere dag, inclusief zon- en feestdagen, worden uitgevoerd en ter beschikking worden gesteld na middernacht, en uiterlijk om 6 uur ’s morgens. In bepaalde gevallen zullen bijgevolg lege bestanden worden aangeleverd.