BeSt-Address - 1e etappe

Het Rijksregister laat weten dat de eerste etappe in de implementatie van de nieuwe structuur voor de registratie van het adres op de hoofdverblijfplaats wordt opgestart. Het doel is dat op termijn alle overheidsinstanties de adressen zoals naar wordt gerefereerd door de gewestelijke adresregisters (in Vlaanderen het Adressenregister in opvolging van het CRAB) zullen gaan gebruiken. De eerste etappe omvat de controle door de gemeenten van het vertaalbestand van de openbare wegen. Dit vertaalbestand omvat een inventaris van de straten in België met bijhorende codes voor gebruik in de Rijksregisterdossiers, waaraan de BeSt-identificatiegegevens moeten worden toegevoegd.

U vindt hier de linken naar de nota van 14 oktober 2020 met bijlage 1 en bijlage 2.

In aansluiting aan de nota van 14 oktober 2020 met betrekking tot de eerste etappe van de invoering van de nieuwe adresstructuur in het IT020 van het Rijksregister, en de talrijke vragen van de gemeenten hieromtrent, wil het Rijksregister nog de volgende informatie meedelen:

  1. Vertaalbestanden
    De vertaalbestanden waarvan sprake in de nota worden niet rechtstreeks toegestuurd aan de gemeenten. Deze bestanden zijn bedoeld voor de informaticafirma’s en andere klanten van het Rijksregister.

  2. Mapping straten BeSt – RR
    De diensten van het Rijksregister en BOSA werken momenteel, via geautomatiseerde verwerkingsregels, om een maximum aan overeenkomst te vinden tussen de straten die zijn opgenomen in "BeSt" en die in het “RR". Deze mapping wordt binnen enkele maanden afgesloten, als alle technische mogelijkheden zijn uitgeput. Op dat moment wordt een bestand met de lijst van onopgeloste zaken naar elke gemeente gestuurd. De gemeente zal dan de RR en de BeSt-straten kunnen laten overeenkomen op de manier die haar aangewezen lijkt (creatie, mutatie, transpositie, verhuis, etc.). Als het Rijksregister klaar is de bestanden te verzenden, zal ler nog officieel over gecommuniceerd worden.

De mapping gebeurt op basis van IT-regels gebaseerd op:
a. de mogelijkheid om straatnamen te "herkennen" om ze te matchen (hoofdletters, afkortingen, enz.).
b. het herkennen van bepaalde gemeenschappelijke gewoonten die leiden tot een beter begrip van de gebruikte namen.

Als gemeente kunt u dan vervolgens de "mapping" voltooien die het Rijksregister niet automatisch heeft kunnen aanpassen.