De legalisatie van beëdigde vertalingen

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 januari 2021 geen enkele Franstalige en Nederlandstalige rechtbank nog wenst in te staan voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers en vertalers-tolken. Vanaf die datum dient elk verzoek tot legalisatie te worden gericht aan de FOD Justitie.

Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd – wanneer dit wettelijk mogelijk gemaakt wordt – de beëdigde vertalers zelf dienen in te staan voor het legaliseren van de vertalingen die bestemd zijn om in België te gebruiken. In afwachting dient de beëdigde vertaler te documenten in Brussel te laten legaliseren. Indien de beëdigd vertaler is opgenomen in het nationaal register en geen stempel heeft ontvangen, staat de dienst Nationaal Register in voor alle legalisaties. Indien de beëdigd vertaler is opgenomen in het nationaal register en de officiële stempel heeft ontvangen worden vertalingen die bestemd zijn voor België gelegaliseerd door de dienst Nationaal Register, deze die bestemd zijn voor het buitenland door de dienst Legalisaties van de FOD Justitie.