Het definitieve einde van het gemeentelijk strafregister

Sinds 1 januari 2018 leveren de gemeenten uittreksels uit het strafregister aan de burger op basis van het Centraal Strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister, dit overeenkomstig omzendbrief nr. 264 betreffende de Aansluiting van gemeenten op het Centraal Strafregister. Aangezien het gemeentelijk strafregister nog een tijdlang van nut kon zijn voor de administratie, spoorde een brief van 1 februari 2018 van de Algemeen Rijksarchivaris de lokale besturen aan om de archieven van het gemeentelijk strafregister nog een tijdlang verder te bewaren.

De archieven van het gemeentelijk strafregister verloren intussen echter hun administratief-juridisch nut, waardoor de Algemeen Rijksarchivaris de lokale besturen bij brief van 15 december 2020 oproept om de dossiers in hun geheel te vernietigen. Deze instructie werd reeds aangekondigd in omzendbrief nr. 278 van 13 juli 2020 van de FOD Justitie (punt 8). Hiertoe moeten de lokale besturen een aanvraagformulier voor machtiging tot vernietiging van archief naar het Rijksarchief in hun provincie mailen. De contactgegevens van de Rijksarchieven in de provincies kunnen teruggevonden worden op deze website.