Campagne vernieuwde e-ID

Om de gemeenten bij te staan in het beantwoorden van vragen die leven bij de burgers over de nieuwe e-ID die vanaf 2020 wordt uitgereikt, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken hierrond een informatiecampagne en een website www.vernieuwde-eID.be.

Deze website biedt een antwoord op heel wat vragen, zoals welke gegevens op de nieuwe eID worden vermeld en hoe deze worden beveiligd. Daarnaast wordt ook gefocust op de verschillende eID-toepassingen en de bescherming tegen identiteitsfraude.

De website wordt gelanceerd op woensdag 6 januari 2021. Via Zetes Express ontvangt elke gemeente ook affiches die verwijzen naar de nieuwe website. Deze affiches informeren de burger ook over alle regels in verband met de GDPR (General Data Protection Regulation). Het is dus erg belangrijk dat deze op een voor de burger zichtbare plaats aan het loket of in de wachtzaal worden opgehangen. Op de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking zal ook een digitale versie van deze affiches beschikbaar zijn die u kan gebruiken voor projectie op beeldschermen.