Brexit

Mede door corona lijkt het ondertussen een eeuwigheid geleden, maar op 27 maart 2019 ging het laatste VLAVABBS-congres door in Sint-Niklaas. De toenmalige Britse ambassadeur in België, mevrouw Alison Rose, riep toen de collega’s burgerzaken op om de Britse onderdanen zo veel als mogelijk te helpen en te ondersteunen om de gevolgen van de Brexit administratief te verlichten. In die eerste fase hebben we inderdaad vooral veel Britten geholpen om de Belgische nationaliteit te verwerven, indien ze dat wensten en daarvoor in aanmerking kwamen.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder, is de Brexit en feit en stevenen we af op de uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de gemeenschappelijke markt en de douane-unie.

Vanaf 1 januari 2021 wijzigen daarom een aantal regels. De DVZ liet via Gemcom weten dat een aanvraagperiode voor verblijf werd voorzien voor de Britten en hun familieleden die tot 31 december 2021 duurt. Op Gemcom vind je ook de Brexit nota van DVZ met alle instructies over de procedure en de nieuwe verblijfskaart.

Eveneens vanaf nieuwjaar 2021 zal het rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk niet meer omgewisseld kunnen worden als EU-rijbewijs. De allerlaatste dag voor de aanvraag van een omwisseling is woensdag 30 december 2020 laat de FOD Mobiliteit weten. Het afhalen van een aangevraagd rijbewijs kan wel nog na nieuwjaar gebeuren. Na 1 januari 2021 moet het Britse rijbewijs behandeld worden als een buitenlands niet-Europees rijbewijs.

Op vlak van de legalisatie van documenten keren we terug naar de situatie die bestond voor de inwerkingtreding van de Openbare Documenten Verordening. Dit betekent voor het Verenigd Koninkrijk concreet dat:
- akten van de burgerlijke stand en gerechtelijke beslissingen vrijgesteld zijn van elke legalisatie omwille van de bilaterale overeenkomst van 21 december 1928 tussen België en het Verenigd Koninkrijk betreffende de afschaffing der echtverklaring van zekere officiële documenten
- andere documenten uit het Verenigd Koninkrijk gelegaliseerd dienen te worden met de Apostille
- er geen vertaalhulpen meer kunnen afgeleverd voor of uit het Verenigd Koninkrijk.

Inzake de erkenning van echtscheidingsbeslissingen is het belangrijk te noteren dat de Brussel IIbis Verordening vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk, behalve voor echtscheidingen die reeds opgestart werden voor die datum. Concreet houdt dit in dat er geen automatische erkenning meer plaatsvindt van Britse echtscheidingen ingesteld vanaf 1 januari 2021 op basis van het certificaat voorzien in art. 39 van de Brussel IIbis Verordening, waarvan de voorlegging ook niet meer kan gevraagd worden. Een echtscheiding uit het Verenigd Koninkrijk wordt voortaan beoordeeld aan de hand van de criteria in art. 25 van het Wetboek IPR.

Ook voor de inburgering van Britse onderdanen zijn er gevolgen. Deze staan samengevat in een nieuwsbericht van de Vlaamse overheid. Deze en andere informatie, die bovendien nog zal aangevuld en geactualiseerd worden, kan je ook terugvinden bij de collega’s van het Agentschap Integratie & Inburgering die een speciale pagina over de impact van de Brexit opstartten.