Probleem handtekeningcertificaten

Door een fout van de leverancier werd een beperkt aantal incorrecte handtekeningcertificaten op de eID uitgegeven tussen 03/07/2019 en 19/01/2021. Dit zijn geen volwaardige handtekeningcertificaten en werden door de diensten van de FOD uit voorzorg ingetrokken op 22/02/2021.Het gaat in totaal voor heel België om 3.392 certificaten. De getroffen burgers zullen dus geen geldige digitale handtekening meer kunnen zetten met hun eID. Zij zullen hun kaart wel nog kunnen gebruiken om zich online te authentiseren bij overheidsdiensten zoals Tax-On-Web.

Het ontbreken van een geldig handtekeningcertificaat heeft geen impact op de validiteit van de identiteitskaart. De FOD Binnenlandse Zaken zal alle betrokken burgers rechtstreeks informeren over het probleem met het certificaat op hun eID. De burgers die hun handtekeningcertificaat willen laten vervangen worden aangeraden om langs te gaan bij de bevolkingsdienst van hun gemeente met de brief die zij ontvangen hebben.

Het volstaat om voor deze burgers via het menu “vernieuwen van de certificaten” in Belpic nieuwe certificaten aan te vragen. De identiteitskaart moet dus niet vervangen worden en blijft ook zonder handtekeningcertificaat een perfect geldig reisdocument.

Vragen kunnen gesteld worden bij de Helpdesk Belpic.