De verwerking van persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister voor de vaccinatiestrategie

Het Rijksregister publiceerde een brief betreffende de toegang tot gegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister en de verwerking van dezelfde gegevens als onderdeel van de vaccinatiestrategie "Covid". Minister Verlinden heeft bij Besluit nr. 001/2021 van 27 januari 2021 toegang verleend tot de gegevens van het Rijksregister, maar enkel in hoofde van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten die bevoegd zijn voor het beheer van de pandemie. Aldus kunnen momenteel alleen zij (en niet de gemeenten) gegevens van het RN in het kader van de vaccinaties verwerken.

De beslissing voor toegang tot het Rijksregister legt dan ook een effectieve bindende beperking op aan de gemeenten om het bevolkingsregister voor dit doeleinde te raadplegen. Met andere woorden, er werd voorlopig geen toegang tot de registers voorzien voor de gemeenten in het kader van de vaccinatiecampagne. Het is evenwel waarschijnlijk dat de gemeenten op de één of andere manier enige rol toebedeeld krijgen in de vaccinatiecampagne. Van zodra de rol van de gemeenten in dit alles uitgeklaard wordt, zal waar nodig voorgenoemde beslissing dan ook worden aangepast zodat de gemeente ook haar taken kan uitoefenen.

In het geval een gemeente zeer zwaarwichtige redenen heeft om een afwijking te vragen, kan zij deze richten tot de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, waarbij de afwijking zal worden geanalyseerd. Er wordt de gemeenten uitdrukkelijk gevraagd om van deze mogelijkheid geen misbruik te maken om uitzonderingen te bekomen die niet epidemiologisch kunnen verantwoord worden.

Voor vragen over deze brief en/of voornoemd besluit kunt u mailen.