De afgifte van de M-kaarten en de N-kaarten (Brexit)

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Instellingen en Bevolking publiceerden een omzendbrief over de afgifte van de M-kaarten (duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) en N-kaarten (kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) die afgeleverd worden aan Britten ten gevolge van de Brexit.

M-kaarten

Vanaf 31 maart 2021 is het mogelijk om de aanvragen voor M-kaarten in het kader van de Brexit zonder probleem in Belpic te verwerken. Ook de eerdere aanvragen die sedert 1 januari 2021 hebben plaatsgevonden en waarbij de biometrische gegevens reeds werden geregistreerd, kunnen vanaf 31 maart 2021 in de Belpic-toepassing verder worden afgewerkt zonder dat u de burger opnieuw moet uitnodigen. Mocht u echter vaststellen dat intussen één of meerdere biometrische gegevens van de aanvrager niet meer beschikbaar zijn dan zal u genoodzaakt zijn om de burger opnieuw te convoceren. Burgers die op de gemeente zijn langs geweest en waarbij de indiening van een aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord werd uitgesteld en waar er nog geen biometrische gegevens werden geregistreerd, kunnen nu worden uitgenodigd.

Het Team EID liet ook weten dat bij de aanvraag van een M-kaart, u altijd de melding “Artikel 18(1) Akkoord” moet aanvinken naast de vermelding met betrekking tot de beperkte of onbeperkte arbeidsmarkt. De melding “Duurzaam verblijf” moet eveneens aangevinkt worden, naargelang het dossier van de burger.

De M-kaart met de vermelding "duurzaam verblijf" zal kosteloos moeten worden afgegeven, voor zover het gaat om een eerste afgifte aan een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die op het moment van zijn aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (bijlage 58) in het bezit was van een geldig document ter staving van duurzaam verblijf (bijlage 8bis of E-pluskaart) of van een geldige duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (F+-kaart). De kosteloosheid geldt enkel voor een gewone procedures (niet-spoed!). De afgifte van een M-kaart "duurzaam verblijf" zal in de hiervoor vermelde gevallen door de gemeente volledig kosteloos dienen te gebeuren (geen retributie mogelijk). Deze eerste M-kaarten zullen ook niet gefactureerd worden aan de gemeente van afgifte.

N-kaarten

De kaarten voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N-kaarten) kunnen nog niet aangevraagd worden. Deze burgers kunnen hun aanvragen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord en/of het attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord - Klein grensverkeer (« bijlage 57 ») verder blijven indienen, maar de verwerking van de kaartaanvraag in Belpic is nog steeds onmogelijk. Omdat wordt verwacht dat de verwerking van de aanvragen van de N-kaarten in Belpic nog een langere tijd onmogelijk zal blijven, is het niet meer nodig om de biometrische gegevens van de aanvrager op voorhand te registreren. Biometrische gegevens kunnen maar maximum drie maanden worden bewaard waardoor deze burgers meer dan waarschijnlijk toch opnieuw moeten worden uitgenodigd voor hun kaartaanvraag.