Facturatie eID en Rijksregister

De ADBA eID en Rijksregister start met elektronische facturatie. Ten laatste tegen 15 april 2021 moet elke gemeenten via mail aan Kathleen Debacker ondernemingsnummer en vestigingsnummer bezorgen, alsook de manier waarop de gemeente de facturen wenst te ontvangen (pdf in e-mail waarbij het correcte e-mailadres moet doorgegeven worden OF e-factuur in xml via het Mercurius-platform). In de e-mail van de gemeenten moet als onderwerp het klantnummer worden vermeld en in voorkomend geval de bestelbonnummers.