Enquête Belgische Rijksarchief

Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van belangrijke genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Ook de ontsluiting van deze bronnen door diverse vrijwilligersprojecten kadert in onze ambitie om het onderzoek naar familiegeschiedenis zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van het voorjaar komt er overigens een volledig vernieuwde genealogische website online.

De versoepeling van de raadpleegbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand (wet van 21 december 2018) brengt een en ander in een stroomversnelling. Zoals u weet, is er een Koninklijk Besluit in voorbereiding dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79).

In het kader van de optimalisering van de dienstverlening is het belangrijk:
(1) dat het Rijksarchief en de diensten van de Burgerlijke Stand in onderling overleg bekijken waar de grootste noden liggen op het vlak van digitalisering en
(2) dat zij op een efficiënte manier naar elkaar doorverwijzen.

In dat kader heeft het Rijksarchief een enquête georganiseerd en verzamelt de gegevens in samenwerking met Vlavabbs. We zouden u willen vragen om die korte enquête in te vullen met de gegevens per gemeente (niet per deelgemeente maar voor het geheel van de registers van hoofdgemeenten en deelgemeenten samen).

De enquête vindt u hier.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!