Nieuwe versie Belpic

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt de gemeenten de volledig nieuwe en gemoderniseerde Belpic-versie 2.0 te installeren voor 15 mei 2021, na reeds de Belpic RAPC V30 te hebben geïnstalleerd. Gemeenten die de pilootversie van Belpic 2.0 reeds gebruiken hoeven dat niet te doen.

Met de nieuwe versie kan de uitrol gebeuren van de nieuwe – krachtigere en beter beveiligde – contactchip. Die beschikt over een nieuwe interne software die nieuwe mogelijkheden biedt. De PUK-code zal bij de nieuwe contactchip enkel nog maar gebruikt worden om de kaart te activeren. Alle andere functionaliteiten (vernieuwen certificaten, adreswijziging, reset PIN, …) zullen uitgevoerd kunnen worden zonder dat de burger de PUK-code moet ingeven. Omdat de PUK-code enkel nog maar gebruikt zal worden voor de activatie van de kaart, zal het dus nooit meer nodig zijn om een herdruk van de PIN/PUK-brief aan te vragen wanneer de kaart reeds actief is. Echter, als de burger of de post de PIN/PUK-brief verliest voor de kaart is geactiveerd, zal er wel nog een herdruk moeten aangevraagd worden.

De nieuwe contactchip zal eerst enkel voor de eID ingevoerd worden, en dit enkel voor de gemeenten die overgeschakeld zijn naar Belpic RAPC v30 of Belpic 2.0. De andere kaarttypes volgen later. Dit zal transparant zijn voor de gemeenten. Belpic zal automatisch het verschil maken tussen een kaart met de oude en de nieuwe contact chip en zal automatisch de juiste procedures toepassen.

Belpic RAPC v30 heeft deze belangrijke wijzigingen:
- een tijdelijke vrijstelling van het nemen van vingerafdrukken wanneer het fysiek tijdelijk onmogelijk is voor de burger om vingerafdrukken te geven, wat leidt tot de aanmaak van een kaart met een geldigheid van 12 maanden
- de functie “versterken van de veiligheid van de certificaten” zal niet meer automatisch worden afgedwongen wanneer het adres bijgewerkt wordt, of wanneer de certificaten worden vernieuwd.

Voor de Belpic RAPC v30 dient de informatieveiligheidsconsulent een nieuw toegangsrecht toe te voegen via RRNADMIN, door het PRB-recht aan te vinken voor de gemeenteambtenaren die Belpic gebruiken voor het aanvragen en afleveren van identiteitskaarten en aanverwante documenten.

Meer informatie in deze nota.