Tweede algemene vergadering VLAVABBS vzw

Beste leden

Om maandag 26 april 2021 ging onze laatste algemene vergadering door, die te volgen was via YouTube. Op één na werden alle agendapunten goedgekeurd door de deelnemende leden. Het laatste agendapunt - de herziening van de statuten - vergde echter een aanwezigheidsquorum van twee leden op drie en werd daarom - ondanks de massale steun - niet goedgekeurd. Daarom roepen we een tweede algemene vergadering bijeen, eveneens op elektronische wijze via YouTube, op dinsdag 18 mei 2021 om 14.00u.

Enkel nominatieve VLAVABBS-leden of hun gevolmachtigden kunnen de algemene vergadering bijwonen. De link voor de algemene vergadering wordt u bezorgd na inschrijving. Vragen voor de algemene vergadering kunnen op voorhand worden gesteld via het inschrijvingsformulier, via mail of op de dag zelf via de chat-functie van YouTube. Het stemmen gebeurt met een formulier, waarvan de link ter beschikking gesteld wordt tijdens de algemene vergadering.

Als u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering, kan u zich aanmelden via het inschrijvingsformulier (voor 14 mei a.s.). Indien u niet persoonlijk zal deelnemen maar een volmacht wenst te geven, dient u ons dat te melden via het inschrijvingsformulier en bijkomend het gehandtekende volmachtenformulier via mail terug te bezorgen voor 14 mei a.s. Inschrijvingsformulier, volmachtenformulier worden via mail bezorgd aan elk lid.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst over wie van uw bestuur momenteel lid is van VLAVABBS vzw, kan u de factuur voor lidmaatschapsbijdrage 2021 raadplegen die u recent ontving en/of contact met ons nemen.

Met vriendelijke groet

Steve Heylen voorzitter VLAVABBS vzw

VLAVABBS Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand vzw http://www.vlavabbs.be