Nadere instructies voor de identiteitskaarten met beperkte geldigheidsduur

Met de vernieuwde RAPC Belpic V30 (zie nieuwsbericht), die uiterlijk 15 mei moest geïnstalleerd worden, kan een kaart aangemaakt worden met een geldigheid van 12 maanden wanneer het nemen van de vingerafdrukken tijdelijk fysiek onmogelijk is. Een nieuwe omzendbrief verduidelijkt dat het om redenen van fysieke beperking of van ziekte dient te gaan die tijdelijk verhinderen dat er van geen enkele vinger een afdruk kan worden gemaakt. De onmogelijkheid wordt beoordeeld door het gemeentebestuur, dat bij twijfel een medisch attest van minder dan één maand oud mag vragen. De identiteitskaart met een geldigheidsduur van 12 maanden is niet bedoeld voor personen die zich onmogelijk kunnen verplaatsen.