Nieuwe vreemdelingenkaarten

Op 4 mei 2021 werd de Omzendbrief verspreid over de vervanging van E- en E+-kaarten door de nieuwe EU- en EU+-kaarten (en bijlagen 8ter en 8quater).

De E-kaart wordt vervangen door de EU-kaart (Inschrijving), de E+-kaart door de EU+-kaart (Duurzaam verblijf). De lay-out wijzigt grondig. Tevens zullen er ook vingerafdrukken opgenomen worden. E- en E+-kaarten blijven geldig tot op het einde van hun geldigheidsduur.

Vanaf 10 mei 2021 is de mogelijkheid voor EU-burgers om te kiezen tussen een papieren en een elektronisch verblijfsdocument afgeschaft. Er kunnen dus geen bijlagen 8 (E-kaart op papier) of 8bis (E+-kaart op papier) meer aangemaakt en afgeleverd worden. De bestaande bijlagen 8 en 8bis blijven echter wel geldig. Er worden twee nieuwe bijlagen in het leven geroepen, namelijk de bijlage 8ter (niet-permanent verblijf) en de bijlage 8quater (permanent verblijf). Dit zijn tijdelijke documenten die 45 dagen geldig zullen zijn in afwachting van de afgifte van de elektronische kaart.

In een volgende fase worden de kaarten gemoderniseerd van onderdanen van derde landen en familieleden van burgers van de Unie.

Opmerking: het is niet meer mogelijk om duplicata aan te vragen voor E- en E+-kaarten. Er moet een EU- of EU+-kaart aangevraagd worden met een geldigheid van 5 jaar. Voor een geweigerde E- of E+-kaart kan de productie niet meer worden geforceerd. Deze kaart moet worden geannuleerd en een EU- of eU+-kaart worden aangevraagd.