Week van de begraafplaatsen

De begraafplaatsen van Gent organiseren op zondag 6 juni 2021 om 11 uur hebben we in het kader van de week van de begraafplaatsen een online lezing “De oorsprong van begraven en familie: een prehistorisch perspectief” door Prof. dr. Marc De Bie (Vrije Universiteit Brussel en Onroerend Erfgoed). De wijze waarop we onze overledenen begraven leert ons veel over het ruimere sociale klimaat in onze regio’s. Vanuit een archeologisch onderzoek van het prehistorische funeraire landschappen wordt de link gelegd naar onze rituelen van vandaag. Deze lezing is gratis en sterk aanbevolen. Inschrijven kan via deze link.

Op vrijdag 28 mei 2021 verscheen het boek Memento Mori II. De begraafplaats in gesprek. Begraafplaatsen brengen ons naar de essentie van ons bestaan. Ze confronteren ons met sterfelijkheid en bieden tegelijk een plek om te rouwen, te herdenken en los te laten. Dit boek neemt de lezer mee achter de schermen. Welke functies vervult de begraafplaats vandaag, maar ook morgen? Waarom blijft de geschiedenis van begraafplaatsen zo lang zichtbaar in het landschap? Hoe komt de inrichting van de begraafplaats sereen en versterkend tegemoet aan de noden van rouwenden, buurtbewoners en bezoekers? Kunnen we begraafplaatsen sterker inzetten in de openbare ruimte? Welke trends beloven een impact op het uitzicht en de functie van de funeraire ruimte?

Dit boek vertrekt vanuit de praktijk van beheerders en consulenten gespecialiseerd in de problematieken van begraafplaatsen. Samen wijzen ze ons op de vele achterliggende gedachten en ideeën die rond begraafplaatsen ontwikkeld worden op het vlak van participatie, ontsluiting en educatie. Ze doen ons allen nadenken over het belang van het spreken over de dood, over onze laatste wensen en onze noden rond rouwzorg, herdenking en herinnering.

Bestellen kan via deze link.