Eigenaars bijna vervallen rijbewijs worden niet verwittigd

Sinds juli 2010 worden in Belgiƫ Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zullen de eerste binnenkort vervallen en dus hernieuwd moeten worden. Volgens de FOD Mobiliteit is het aan de eigenaar zelf om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars worden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

Veel gemeenten zijn echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en VLAVABBS hebben dat vorig jaar ook expliciet gevraagd aan de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, met een voorstel om dit te organiseren. De inhoud van de brief kan je hier nalezen.

De VVSG en VLAVABBS ontvingen intussen een antwoord van de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet. Die blijft bij het standpunt dat de verantwoordelijkheid voor de hernieuwing van het rijbewijs bij de houder ervan ligt. De administratie zal de burgers hierover wel zoveel mogelijk informeren, bijvoorbeeld via de gemeentelijke infobladen en papieren en digitale affiches. In de loop van 2022 volgt dan een evaluatie met de vraag of burgers alsnog individueel moeten worden verwittigd. De VVSG en VLAVABBS betreuren deze houding, die niet echt past bij een proactieve, klantgerichte overheid.