Eigenaars bijna vervallen rijbewijs zullen in de toekomst toch worden verwittigd

Sinds juli 2010 worden in Belgiƫ Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zullen de eerste binnenkort vervallen en dus hernieuwd moeten worden. De FOD Mobiliteit huldigde het standpunt dat het aan de eigenaar zelf is om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars worden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

Veel gemeenten zijn echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en VLAVABBS hebben dat vorig jaar ook expliciet gevraagd aan de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet. De inhoud van onze brief kan je hier nalezen. Ondanks het eerste teleurstellende antwoord van de FOD Mobiliteit en de minister, liet de FOD Mobiliteit ondertussen weten dat minister Gilkinet opdracht gaf om te zorgen voor een link tussen Mercurius en het Rijksregister zodat de rijbewijsapplicatie kan beschikken over de juiste adressen. De FOD Mobiliteit bekijkt ook de mogelijkheid om zelf de burger te verwittigen dat de tienjarige geldigheid van zijn rijbewijs dreigt te verlopen.

Zodra dit project meer concreet wordt zullen de steden en gemeenten zeker worden ingelicht. Bedoeling is dat het project tegen 2023 gerealiseerd wordt, gezien sedert 2013 alle gemeenten bankkaartmodellen afleveren. Ondertussen kunnen de pilootgemeenten die vanaf 2010 reeds rijbewijzen in bankkaartmodel uitreikten lijsten krijgen van de FOD Mobiliteit met de in de gemeente afgeleverde rijbewijzen. Vermits Mercurius momenteel geen adresgegevens bevat, kan de titularis ondertussen wel reeds verhuisd zijn.