Hoe beëdigd vertalers en tolken vinden?

VLAVABBS berichtte reeds eerder over de nieuwe regels en de legalisatie van beëdigd vertalers en beëdigde tolken ten gevolge van de oprichting van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken.

Gevolg hiervan is onder andere dat de Rechtbanken van Eerste Aanleg niet langer over lijsten beschikken met beëdigde vertalers. Dit is ook logisch aangezien deze zijn opgegaan in dit register. Het heeft dus geen zin om de burger hier nog naar door te verwijzen, er bestaan geen lokale lijsten meer en indien zij nog zouden bestaan zijn zij niet langer geldig.

Op de website van de FOD Justitie verscheen een FAQ waarin punten 15 en 16 ingaan over de legalisatie van beëdigde vertalingen en het zoeken naar beëdigd vertalers en tolken. Voor het zoeken van beëdigd vertalers en tolken kan de burger momenteel best worden doorverwezen naar de websites van de beroepsverenigingen van beëdigd vertalers, in afwachting van de publieke toegang tot het nationaal register. Deze beroepsverenigingen betreffen: - BBVT ‎- BKVT - LEXTRA LINGUA