Nieuwe eID voor Belgen in het buitenland

Vanaf 21 juni 2021 krijgen ook de Belgen in het buitenland die hun identiteitskaart vernieuwen een nieuw model met vingerafdrukken. Ze zullen zich dus – in tegenstelling tot vroeger – in persoon moeten begeven naar hun consulaat om de vingerafdrukken te laten opnemen. Belgen in het buitenland krijgen echter daarnaast de mogelijkheid om een eID in spoedprocedure aan te vragen in de Belgische gemeente van hun laatste inschrijving, hun Belgische geboorteplaats indien ze nooit in België gewoond hebben of bij gebreke daaraan een Belgische gemeente naar keuze (regeling opgenomen in art. 9 van het KB van 10 december 2019). Deze regeling treedt eveneens op 21 juni 2021 in werking!

Onze vereniging betreurt dat deze informatie al enkele weken ter beschikking is op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (eID en Kids-ID), maar dat de gemeenten tot op heden (16-06-2021 werd dit bericht afgesloten) geen informatie kregen. En dat met de datum van inwerkingtreding en de vakantie voor de deur! Ondertussen verwezen vele consulaten de burgers reeds door naar de gemeenten. Verscheidene collega’s lieten onze vereniging reeds weten dat burgers zich vanaf volgende week zullen aanbieden voor deze nieuwe dienstverlening.

Opmerking: op 16 juni 2021 werd uiteindelijk een brief van de FOD Buitenlandse Zaken naar de gemeenten toe over deze materie.