Nog overgangsperiode voor levenloze kinderen tot 30 maart 2020

De novembermaand doet velen even verwijlen bij het leven en de dood, zo-ook ouders die een kindje verloren. In december met familiefeesten als Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht wordt het gemis vaak nog scherper aangevoeld. Steeds meer Vlaamse begraafplaatsen doen daarom mee met de Wereldlichtjesdag waarbij op de tweede zondag van december om 19.00u kaarsjes worden ontstoken ter nagedachtenis van gestorven kinderen.

Het is goed in deze periode nog eens te herinneren aan de wijziging van de bestaande regelgeving omtrent de levenloos geboren kinderen. Sinds 31 maart werden de regels gewijzigd en bestaat er naast de verplichte akte van levenloos kind voor een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 180 dagen, ook een facultatieve akte van levenloos kind voor een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 140 tot en met 179 dagen.

Meer specifiek geldt dat voor een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 140 tot en met 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking een voornaam of voornamen kan krijgen indien de ouders dit wensen. Een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur kan naast een voornaam ook een familienaam krijgen indien de ouders dit wensen.

Er is ook een specifieke overgangsregeling voor ouders van een levenloos kind in het verleden.

Enerzijds voor ouders van een levenloos kind waarvan de moeder vóór 31 maart 2019 bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen te rekenen van de verwekking. Zij kunnen tot en met 30 maart 2020 een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van bevalling met het oog op het opmaken van een akte van levenloos kind.

Anderzijds voor ouders van een levenloos kind waarvan de moeder vóór 31 maart 2019 bevallen is na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen van de verwekking en waarvoor reeds een akte van een levenloos kind werd opgemaakt op grond van de oude regelgeving. Zij kunnen tot en met 30 maart 2020 vragen om de voornamen en/of de familienaam van hun kind te vermelden in de reeds opgemaakte akte van een levenloos kind door het afleggen van een gemeenschappelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van een levenloos kind heeft opgemaakt. De oorspronkelijke akte wordt daartoe gemigreerd en vervolgens een wijzigingsakte opgemaakt.

Een overzicht van de regels vindt u in het VLAVABBS-nieuwsbericht ter zake.