Opzoekingen openbare akten

Ter aanvulling van de recente communicatie over de genealogische opzoekingen van de FOD Justitie is het wellicht belangrijk voor ogen te houden dat openbare akten wel vrij op te vragen zijn, ook voor genealogische opzoekingen. Het gaat dan volgens art. 29 BW om akten van meer dan 100 jaar oud (alle akten), meer dan 75 jaar oud (enkel huwelijksakten) en meer dan 50 jaar oud (enkel overlijdensakten).

Net zoals voor niet-openbare akten die aangevraagd worden voor genealogische doeleinden hoeven de opgevraagde akten niet allemaal gemigreerd te worden naar de DABS om er een afschrift of uittreksel van af te leveren. Dezelfde vermelding als voorgesteld in de communicatie over de genealogische opzoekingen van de FOD Justitie kan gehanteerd worden namelijk “afgeleverd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden”. Het staat een gemeente trouwens vrij om een tarief te bepalen voor het afleveren van dit soort afschriften en uittreksels.

We worden ook geconfronteerd me de vraag van een genealogische kring om alle openbare akten van een bepaalde gemeente vrij toegankelijk online te plaatsen. In verband daarmee is het niet onlogisch een toetsing inzake de finaliteit uit te voeren. De gemeente kan bij het afleveren van de afschriften gerust als voorwaarde stellen dat deze niet gepubliceerd mogen worden, wanneer ze een dergelijke vraag krijgt. Het is immers enkel aan de houder van registers (gemeente of Rijksarchief) om er eventueel publiciteit aan te geven.