Brexit: laatste bedrijf of final act

DVZ laat weten dat op 8 november 2021 een (tweede) brief verstuurd naar de mogelijke begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die volgens de info van DVZ (info van september 2021) nog geen stappen hebben ondernomen om hun verblijf te vrijwaren. Zij worden sterk aangeraden zo snel mogelijk en vóór 31 december 2021 hun aanvraag in te dienen bij de bevoegde gemeente. De betrokkenen vinden ook meer info op de DOFI website.

Het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 wordt eerstdaags aangepast om de bevoegdheid te regelen die de gemeente heeft in het afsluiten van onvolledige aanvragen ingediend na 1 oktober 2021. Vanaf 1 januari 2022 zal de gemeente hier een bijlage 59 moeten nemen.

DVZ publiceerde meer info op gemcom hierover met als belangrijkste punten: - iedere Brit en/of zijn famillielid dient ten laatste op 31 december 2021 zijn aanvraag in. De datum van vastleggen van een afspraak geldt als indieningsdatum - iedere Brit en/of zijn familielid die zijn aanvraag tijdig indiende en in het bezit is van een bijlage 56 en een E(+) of F(+) kaart kan deze gebruiken tot en met 31 maart 2022, nadien kan enkel de bijlage 56 nog gebruikt worden - indien de Brit en/of zijn familielid op 31 december 2021 geen aanvraag heeft ingediend of hiervoor geen afspraak heeft vastgelegd, verliest deze zijn verblijfsrecht op 31 december 2021 - vanaf 1 januari 2022 kunnen Britten en/of hun familieleden die enkel in bezit zijn van een E(+) of F(+) kaart niet meer reizen (België binnen komen), dit kan enkel indien zij ook in bezit zijn van een bijlage 56 - voor aanvragen ingediend na 1 oktober 2021 waarvan de drie maanden (waarbinnen de stukken moeten voorgelegd worden) verstrijken, zal zoals aangekondigd door DVZ een bijlage 59 moeten genomen worden (wijziging KB in voorbereiding). De persoon krijgt dan een extra maand, indien deze niets doet wordt het dossier dan vermoedelijk met een definitieve bijlage 59 gesloten.