Berichten Binnenlandse Zaken

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking wijzigde sinds 1 januari 2022 van naam en heet voortaan Identiteit en Burgerzaken. De nieuwe naam reflecteert beter de missies van de Algemene Directie en haar opdrachten ten dienste de burger en de gemeenten met betrekking tot de bevolkingsaangelegenheden, het operationeel beheer van de DABS, de identiteitskaarten en de organisatie van de verkiezingen.

Gewoontegetrouw vraagt het Rijksregister om de informatiegegevens betreffende de inwoners van de gemeente tijdig bij te werken in functie van de extracties voor het aanmaken van de statistieken. De bijwerkingen dienen ten laatste op zaterdag 22 januari 2022 om 13.00 uur te worden ingebracht. Het gaat in het bijzonder om de wijziging van hoofdverblijf of adres, overlijden en annulaties.

De Omzendbrief van 7 januari 2022 behandelt het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2022. De kaarten F, F+, M, N werden ingevolge de Europese richtlijn (dezelfde prijs als een eID-kaart moet gelden) in prijs verlaagd van 17,20 euro naar 16,70 euro.