Oproep Gemeente zonder Gemeentehuis

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis wenst Vlaanderen steden en gemeenten te ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

De stad Mechelen roept zo veel mogelijk andere steden en gemeenten op mee te doen in functie van de uitwerking van een project “Burgerloket” om zoveel mogelijk processen van Burgerzaken te vereenvoudigen. Het gaat dan om de rijbewijzen, geboorteaangifte, erkenning van een kind, reispassen, identiteitskaarten, huwelijken, gezworenen voor het Hof van Assisen, verkiezingen, polio, slachtvergunning, wettelijke samenwoning en voorlopige bewindvoering.

Het doel is het volledig of zo ver mogelijk automatiseren van processen waar de tussenkomst van de gemeente geen meerwaarde meer heeft bv. de aanvraag van een eerste rijbewijs of de verlenging van je rijbewijs in bankkaartmodel.

Onze vereniging steunt uiteraard deze projectoproep van harte: geïnteresseerde gemeenten kunnen Mechelen contacteren via het formulier op de matchmaking pagina van Gemeente zonder gemeentehuis.

In de vorige projectoproep voor Gemeente zonder gemeentehuis hebben enkele Vlaamse steden in samenwerking met Vlaanderen Digitaal een project ingediend voor de digitalisering van de aangifte van overlijden. De bedoeling hier is vooral de voorwaarden te bepalen om in een volgende stap tot een digitalisering en vereenvoudiging van dit proces te komen. Het is nog spannend afwachten of dit project weerhouden wordt.