Huwen op een andere locatie dan het gemeentehuis

Kan je als lokaal bestuur een burgerlijke huwelijk op een andere plek dan het gemeentehuis laten doorgaan, zoals bijvoorbeeld op een buitenlocatie? Deze vraag werd de afgelopen maanden meermaals gesteld door verschillende steden en gemeenten, die door de coronacrisis gedwongen werden creatief om te gaan met het voltrekken van huwelijken op hun grondgebied.

Het antwoord luidt: ja, dat kan volgens artikel 165/1 tweede lid oud B.W., maar dan moet je als lokaal bestuur wel eerst nagaan dat aan alle voorwaarden is voldaan. Zo is er een gemeenteraadsbesluit nodig en moet het om een vaste, openbare en neutrale plaats op het grondgebied van de gemeente gaan, dat niet noodzakelijk tot het openbaar domein moet behoren.

Op zich zijn deze voorwaarden duidelijk en ondervinden lokale besturen geen problemen bij de toepassing ervan in de praktijk. Dat het lokale bestuur daarbovenop het uitsluitend gebruiksrecht over de plaats moet hebben, roept wel veel vragen op: wat houdt dit nu concreet in?

Burgerzaken Vlaanderen is van mening dat als het lokale bestuur zelf en bij voorrang kan bepalen wie wanneer gebruik maakt van deze plaatsen, aan de voorwaarde van het uitsluitend gebruiksrecht is voldaan. Dit houdt in dat ook derden de locatie kunnen gebruiken op momenten die door het lokale bestuur worden vastgelegd. Er is ook een strengere interpretatie die stelt dat enkel het lokale bestuur van de locatie gebruik kan maken. De Vaste Commissie van de Burgerlijke Stand adviseerde om die reden bij een volgende gelegenheid tot wetswijziging dit te verduidelijken.

Voor meer tekst en uitleg bij de verschillende voorwaarden kan je hier terecht. Je vindt in deze tekst ook een aantal praktische voorbeelden terug.