Live enrollment

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese fondsen ontvangen die zullen aangewend worden om live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking te stellen van de gemeenten die dat wensen. Het materiaal, bestemd om de foto van de paspoortaanvrager rechtstreeks aan het loket te nemen, zal aan die gemeenten toelaten om op hetzelfde moment de biometrische gegevens (vingerafdrukken én foto) op te nemen van één en dezelfde persoon.

De strijd tegen de identiteitsfraude noodzaakt het zelf nemen van de foto’s door de gemeenten. Foto’s kunnen immers gemanipuleerd worden voorgelegd. Meer en meer wordt ook melding gemaakt van look-alike-fraude, waarbij steeds ingenieuzer wordt tewerk gegaan. Zo worden bijvoorbeeld twee foto’s van verschillende personen samengevoegd tot één enkele foto, zodat beide personen zich nadien van hetzelfde identiteitsbewijs kunnen bedienen. Door het zelf nemen van de foto’s behoren bovendien de discussies aan het loket over de geldigheid en/of ouderdom van de gepresenteerde foto tot het verleden, wat een zeer praktisch pluspunt is.

Het live-enrollmentmateriaal zal volledig gratis ter beschikking worden gesteld en is volledig compatibel met Belpic. Het kan dus ook kunnen gebruikt worden voor andere documenten (bijvoorbeeld de eID of vreemdelingenkaarten). De verdeling van de fotopacks zal proportioneel gebeuren aan de geïnteresseerde gemeenten op basis van het aantal paspoorten dat zij afleveren.

Indien u geïnteresseerd bent, moet u reageren via een online formulier voor 14 februari 2022. Alle informatie vindt u in deze omzendbrief.