BTW prestaties beëdigde geneesheren bij crematie

Vanaf 1 januari 2022 zijn de adviezen van de tweede beëdigde arts voor de vaststelling van de doodsoorzaken bij crematie BTW-plichtig. Op die datum trad namelijk de wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft in werking.

De nieuwe wet breidt de btw-vrijstelling uit naar andere categorieën zorgvestrekkers dan de beoefenaars van de gereglementeerde medische of paramedische beroepen, maar heeft ook tot gevolg dat er enkel BTW-vrijstelling zal zijn voor medische verzorging die een therapeutisch doel heeft.

In de circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging wordt verder bepaald wat dat therapeutisch doel inhoudt.

Deze nieuwe regelgeving heeft ook gevolg voor de beëdigde artsen aangesteld door de gemeente voor de tweede vaststelling van een overlijden met crematie. Deze artsen zullen voor dergelijke diensten vanaf 1 januari 2022 BTW moet aanrekenen, gezien deze niet onder de vrijstellingsregeling vallen van medische diensten die een therapeutisch doel hebben.