EU-vertaalhulp blanco uittreksel strafregister beschikbaar

Het centraal strafregister heeft in hun toepassing de EU-vertaalhulp van het blanco uittreksel van het strafregister ter beschikking gesteld. Dit is een werklastvermindering voor de gemeenten die de vertaalhulp dus niet meer zelf zal moeten aanmaken, net zoals dat reeds voor geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten het geval is waarvan de vertaalhulpen door de DABS worden gegenereerd.

De EU-vertaalhulp van het uittreksel strafregister kan enkel worden aangemaakt en afgeleverd indien het voor gebruik binnen de EU is bestemd (behalve binnen Belgiƫ) zelf. Daartoe dient de taal en de EU-lidstaat van bestemming te worden aangeduid. De burger dient er om te verzoeken en hij of zij moet over de Belgische nationaliteit beschikken (deze regel geldt enkel voor een uittreksel strafregister en niet voor de andere EU-vertaalhulpen). Het kan tot slot enkel gaan om een blanco uittreksel. Indien niet-blanco kan geen EU-vertaalhulp worden afgeleverd en kan de betrokkene zich tot een (beƫdigd) vertaler wenden.

Meer informatie over de EU-vertaalhulpen vind u in het nieuwsbericht over de Openbare Documentenverordening.