Middag van het Recht

Het directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie organiseert gedurende het academisch jaar 2021-2022 een nieuw reeks van vier middagen van het recht, gericht op het grote publiek (zowel juristen als niet-juristen). De bedoeling is om specialisten – intern en extern aan het directoraat-generaal – de gelegenheid te bieden om een debat te voeren over actuele thema’s.

U vindt hier het programma van dit nieuwe seizoen 2021-2022. De derde middag van het recht vindt plaats op 25 maart 2022 en heeft als thema “Voor de beschermde persoon: hoe een kwaliteitsvolle begeleiding garanderen?”. Deze lezing is in het Frans en zal online plaatsvinden van 12u30 tot 14u. Inschrijven kan via deze link.