Informatiecampagne wilsverklaringen donatie organen en ander menselijk lichaamsmateriaal

Sinds 1 juli 2020 kunnen burgers hun wensen met betrekking tot de donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal op drie verschillende wijzen registreren. Vroeger moesten de burgers naar het gemeentebestuur van hun woonplaats gaan om hun aangifte te registreren. Sinds juli 2020 kunnen zij hun aangifte ook zelf doen, online, op de website mijngezondheid.be of hun huisarts vragen de aangifte te registreren via ehealth.fgov.be.

Bovendien kunnen burgers hun wensen afzonderlijk registreren voor vier types van donatie namelijk orgaandonatie, weefseldonatie voor transplantatie, voor innoverende therapie├źn en voor wetenschappelijk onderzoek.

Het belangrijkste doel van deze wijzigingen is zoveel mogelijk mensen uit te nodigen hun keuzes te registreren. Deze informatie is waardevol om zoveel mogelijk levens te verbeteren en zelfs te redden. Daarom organiseert de FOD Volksgezondheid een informatiecampagne voor het grote publiek over de nieuwe mogelijkheden. De gemeenten kregen affiches en brochures bezorgd, maar kunnen ook digitaal doorverwijzen naar de website klikvoororgaandonatie.be.