Aanpassing registratie geslacht in het Rijksregister

Op 2 mei 2022 actualiseerde het Rijksregister de onderrichtingen over de aanpassing van de registratie van het geslacht in het IT 004. Na het opstellen van een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht, wordt het oude dossier van de betrokkene in het Rijksregister geannuleerd en een nieuw dossier gecollecteerd met een nieuw Rijksregisternummer. Alle informatiegegevens uit het oude dossier moeten vervolgens worden overgenomen in het nieuwe dossier.

Er is geen terugwerkende kracht van de aanpassing van de registratie van het geslacht: - de oorspronkelijke afstamming blijft behouden; - in de dossiers van de ex-echtgenoot of ex-wettelijk samenwonende blijft het oude rijksregisternummer bewaard.

Er moet op gelet worden dat de personen die geen actieve band hebben met de transgender persoon enkel het oude rijksregisternummer blijven zien in de historiek van het dossier. Alle dossiers die een actieve band met de transgender bevatten, dienen het nieuwe rijksregisternummer te vermelden.

De gedetailleerde onderrichtingen, die zeker moeten geraadpleegd worden wanneer een dergelijk dossier moet worden behandeld, zijn terug te vinden op de website van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (doorklikken op het IT 004).