Omzendbrief huwelijksboekjes

Op 1 juni 2022 verscheen in het Staatsblad de Omzendbrief van 6 mei 2022 over de aflevering van het huwelijksboekje. Omdat de gegevens opgenomen in het huwelijksboekje (over het huwelijk, de afstamming, adoptie, inschrijving bevolkingsregister, vaccinaties en dergelijke) terug te vinden zijn in andere authentieke bronnen zoals het Rijksregister of de DABS, waar ze bovendien worden geactualiseerd, is het nut en het belang van het huwelijksboekje verdwenen. Het huwelijksboekje heeft hierdoor dus geen enkele juridische waarde meer.

De afgifte van het huwelijksboekje is bijgevolg niet wettelijk verplicht. Dit belet niet dat de gemeenten nog steeds huwelijksboekjes kunnen afleveren. Het staat iedere gemeente vrij om een praktische invulling te geven aan de huwelijksceremonie, al dan niet met afgifte van een huwelijksboekje. Het huwelijksboekje heeft nog een louter ceremoniƫle waarde. Het blijft mogelijk vermeldingen als de gegevens van de huwelijksakte, de gegevens van het religieuze huwelijk, de oorspronkelijke en geadopteerde afstammelingen van de echtgenoten of het Rijksregisternummer erin te vermelden, echter zonder juridische waarde. Alle oude omzendbrieven in verband met de huwelijksboekjes worden opgeheven.