BeSt-Address – 2e etappe

Na de 1e etappe, publiceerde het Rijksregister op 2 mei 2022 een nieuwe omzendbrief over de implementatie van BeSt-Address, de nieuwe structuur voor adressen in het Rijksregister die de link maakt met de authentieke bron voor adressen (in Vlaanderen het Adressenregister, in opvolging van het CRAB).

De operaties worden toegelicht die voorzien worden in de tweede etappe van de integratie van het formaat BeSt-Addres in de nieuwe structuur voor het registreren van het adres in het Rijksregister. Het gaat om:
- het aanleveren van het nieuwe vertaalbestand van de adressen van de gemeentelijke bestanden (via de softwarefirma’s) met de graad van overeenstemming (mapping) tussen de BeSt-adressen en deze in het Rijksregister; tot dit geen 100% bedraagt wordt verder gewerkt met het oude adresformaat . In de volgende 3e etappe zullen de verschillen tussen het Adressenregister en het Rijksregister moeten worden weggewerkt, daarover wordt nog gecommuniceerd
- het beheer van de levenscyclus van de adressen: wanneer de 100% match is bereikt, moet de gemeente de twee types (Rijksregister en BeSt) van adressen en straten samen parallel beheren en dit totdat ook alle gebruikers/afnemers van het Rijksregister het BeSt-formaat kunnen verwerken.