Verkiezingen 2024

2024 belooft een verkiezingsjaar te worden met tal van wijzigingen. Zo wordt op Vlaams niveau, voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, gewerkt aan de afschaffing van de opkomstplicht.

Op federaal niveau heeft op 19 mei 2022 de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om de kiesleeftijd bij de Europese verkiezingen te verlagen naar 16 jaar (wanneer ze hiervoor inschrijven). De wet moet uiteraard nog in het Staatsblad worden gepubliceerd, maar zal heel wat praktische gevolgen hebben.

Er geldt slechts een mogelijkheid tot inschrijving. Jongeren moeten zich bij de gemeente inschrijven om te kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen. Eenmaal ze zijn ingeschreven, is stemmen verplicht. Omdat deze wet pas op 1 mei 2023 zal in werking treden, is het niet mogelijk dat een jongere zich vóór deze datum inschrijft.

De diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (meer bepaald de Algemene Directies Identiteit en Burgerzaken en Digitale Innovatie en Oplossingen) werken momenteel aan de uitvoering van de nodige wijzigingen in de IT 130, 131 en 132 om de registratie van jongeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement mogelijk te maken. Deze diensten voorzien ook de ontwikkeling van een online applicatie waarmee jonge kiezers hun aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Europese verkiezingen digitaal (aan hun gemeentebestuur) kunnen bezorgen, zodat ze niet fysiek naar het gemeentebestuur moeten gaan.

Met dezelfde applicatie kunnen meerderjarige Europese burgers online een aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Europese verkiezingen indienen, en kunnen meerderjarige Europese en niet-Europese burgers online een aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen indienen.

Meer informatie over de procedures voor de inschrijving als kiezer (zowel voor de Europese verkiezingen als voor de gemeenteraadsverkiezingen) en over deze online toepassing zal in het voorjaar van 2023 aan de gemeenten worden bezorgd.