Voltrekken huwelijken op alternatieve locatie wordt makkelijker

Tijdens de coronapandemie kozen sommige lokale besturen ervoor burgerlijke huwelijken in open lucht te voltrekken. Deze nieuwe manier van trouwen viel in de smaak bij vele burgers. Vanuit deze verhoogde vraag, wendden vele lokale besturen zich tot Burgerzaken Vlaanderen vzw en de VVSG met de vraag hoe ze dit – met respect voor de regelgeving – moeten klaarspelen.

De gemeenteraad kan andere openbare plaatsen aanwijzen om huwelijken te voltrekken. Hoewel de meeste voorwaarden eenduidig zijn, kon dat niet gezegd worden van de voorwaarde dat de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht van de plaats moet hebben (art. 165/1, 2e lid oud BW).

Vanuit de praktijk bleek dat er verschillende opvattingen zijn over wat dit uitsluitend gebruiksrecht nu concreet betekent. De FOD Justitie stelde dat het uitsluitend gebruiksrecht impliceert dat enkel de gemeente de locatie kon gebruiken, en dit ten allen tijde. Burgerzaken Vlaanderen en de VVSG kozen voor een meer pragmatische interpretatie, waarbij de terbeschikkingstelling aan derden ook mogelijk zou zijn. Zo kon bijvoorbeeld een gemeenschapscentrum, dat ook door verenigingen wordt gebruikt, ook gebruikt worden voor het voltrekken van huwelijken.

Om bij te dragen aan de algemene duidelijkheid voor de lokale besturen pleitten we evenwel voor de toekomstige afschaffing van de voorwaarde in haar geheel. Ook de Vaste Commissie van de Burgerlijke Stand sloot zich hierbij aan. De minister van Justitie legde nu onlangs een wetsontwerp neer waarin de afschaffing het uitsluitend gebruiksrecht staat opgenomen. De afschaffing is een goede zaak voor zowel de lokale besturen als de burgers die in het huwelijksbootje willen stappen.

Via deze nieuwsbrief en onze website houden we u de hoogte wanneer de wijziging na parlementaire behandeling en publicatie in voege zal treden.