Colloquium CIEC

Op woensdag 21 september 2022 organiseert de Commission Internationale de l’État Civil in Straatsburg een colloquium over de internationale meertalige formulieren van de CIEC. Alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier. Meer informatie over de nieuwe Conventie nr. 34 betreffende de aflevering van internationale meertalige uittreksels van akten en attesten vind je op onze speciale pagina op burgerzaken.vlaanderen.