Vernieuwing rijbewijzen

In de pers (zie bijvoorbeeld hier) verschenen begin augustus naar aanleiding van een parlementaire vraag meerdere berichten over het feit dat meer dan 12.000 Belgen rondrijden met een plastic rijbewijs in bankkaartmodel. De bestuurders riskeren een boete, rijverbod of zelfs gevangenisstraf. Ze kunnen ook problemen met hun verzekering krijgen.

De minister van Mobiliteit verzekerde dat vanaf 2023 de FOD Mobiliteit burgers gaat verwittigen wanneer hun rijbewijs in bankkaartmodel vervalt. Burgerzaken Vlaanderen en de VVSG hebben hier in het verleden heel wat (moeizaam) lobbywerk voor verricht, maar zelfs wij schrikken van hoge aantal burgers die het rijbewijs niet vernieuwden. Een cijfer dat zonder verwittigingen dus alleen maar zou toenemen. Goed nieuws dus – in de eerste plaats voor de betrokken chauffeurs – dat in 2023 werk gemaakt wordt van het automatisch verwittigen door de FOD.