Nieuwe instructies legalisatie beëdigd vertalers

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft besloten de procedure voor de legalisatie van beëdigde vertalingen te digitaliseren en te vereenvoudigen.

Tot nu toe werden vertalingen gelegaliseerd door het aanbrengen van de officiële stempel voor nationaal gebruik of door het aanbrengen van het stempel van de FOD Justitie voor verdere legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken. Alleen een papieren versie van deze vertalingen had de waarde van een beëdigde vertaling.

Vanaf 1 december 2022 wordt het officiële stempel vervangen door de elektronische handtekening van de beëdigd vertaler. Er worden dus geen nieuwe fysieke stempels meer uitgedeeld. De wetgeving wordt aangepast.

Beëdigde vertalingen zijn pas geldig met vermelding van de volgende gegevens:
• vermelding van: “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het ….. Gedaan te …… op …… “;
• het identificatienummer beginnende met “VTI”;
• voornaam en naam;
• titel van beëdigd vertaler of beëdigd vertaler-tolk;
• handtekening of afbeelding hiervan;
• en elektronische handtekening.

Voor elektronisch gebruik moeten beëdigde vertalingen handtekening of een scan daarvan en de elektronische handtekening bevatten.

Voor gebruik op papier moeten vertalingen, waarop de elektronische handtekening aanwezig is, worden afgedrukt en met de hand worden ondertekend.

Indien de beëdigd vertaler niet beschikt over een eID is er een alternatieve procedure voorzien. Deze procedure kan ook worden toegepast bij verlies, beschadiging of technische problemen van de eID en houdt in dat de vertaling door de beëdigd vertaler wordt doorgestuurd naar de FOD Justitie via e-mail die een elektronische handtekening van de FOD Justitie zal aanbrengen die geldt als legalisatie en de elektronische handtekening van de beëdigd vertaler vervangt.

De FOD Buitenlandse Zaken zal voortaan ook beëdigde vertalingen bestemd voor het buitenland rechtstreeks legaliseren of apostilleren via het e-legalizationplatform waarop beëdigde vertalers toegang krijgen om hun vertalingen op te laden. Er wordt dus komaf gemaakt met de legalisatie van de papieren vertaling bestemd voor het buitenland door de kantoren van de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. Indien de beëdigd vertaler niet beschikt over een eID zal hij de legalisatie moeten aanvragen in de mail aan de FOD Justitie ter legalisatie van de vertaling.