Nieuwsbrief verkiezingen

Het lijkt nog ver af maar stilaan naderen we 2024 – het jaar waarin we twee keer naar de stembus trekken.

De FOD Binnenlandse Zaken bereidt de federale, regionale en Europese verkiezingen die in het voorjaar van 2024 zullen doorgaan voor. Om de gemeenten in de toekomst nog beter te informeren, houdt de FOD Binnenlandse Zaken ons regelmatig op de hoogte via de Nieuwsbrief Verkiezingen. De eerste editie vindt u hier.

Iedereen kan zich inschrijven op deze nieuwbrief. In deze eerste editie vindt u alvast meer informatie over hoe burgers en kandidaten enerzijds en gemeenten anderzijds kunnen communiceren met de dienst Verkiezingen.